Най-богатото биоразнообразие!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Кресна

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5875.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64153.00 Първа: 14.11.2023
Втора: 14.11.2023

ДГС Кресна

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6004.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Кресна

Обект: 2321МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 127102.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 23.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2320МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33677.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2319МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8626.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29702.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21357.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28761.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26502.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17320.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18468.00 Първа: 09.01.2023
Втора: 09.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2304МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27495.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2303МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18295.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2302МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12350.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Кресна

Обект: 2301МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8153.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023