Най-богатото биоразнообразие!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Кресна

Обект: 2426 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5252.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32308.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024