Най-богатото биоразнообразие!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Кресна

Обект: 2424 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5369.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2423 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4644.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2424 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5965.00 Първа: 05.06.2024
Втора: 05.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2423 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5159.00 Първа: 05.06.2024
Втора: 05.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 7364.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 6370.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024