Най-богатото биоразнообразие!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Кресна

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29582.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28553.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14304.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2412 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23509.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10048.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24371.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8785.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12255.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 148663.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2405MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74928.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2404MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28080.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2403MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 118561.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2402MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28015.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2401MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19032.00 Първа: 20.12.2023
Втора: 20.12.2023

ДГС Кресна

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 67997.00 Първа: 28.09.2023
Втора: 28.09.2023

ДГС Кресна

Обект: 2335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 13613.00 Първа: 28.09.2023
Втора: 28.09.2023

ДГС Кресна

Обект: 2334 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 51142.00 Първа: 28.09.2023
Втора: 28.09.2023

ДГС Кресна

Обект: 2333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 9711.00 Първа: 28.09.2023
Втора: 28.09.2023

ДГС Кресна

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 40313.00 Първа: 28.09.2023
Втора: 28.09.2023

ДГС Кресна

Обект: 2331 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 26591.00 Първа: 28.09.2023
Втора: 28.09.2023

ДГС Кресна

Обект: 2330 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20640.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2329МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18044.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15233.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2326МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33788.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2325МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 19768.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14935.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2323МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 55028.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023

ДГС Кресна

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31178.00 Първа: 16.05.2023
Втора: 16.05.2023