Най-богатото биоразнообразие!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Кресна

Обект: 2428 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9899.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2427 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19090.00 Първа: 27.06.2024
Втора: 27.06.2024

ДГС Кресна

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18874.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68688.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2420МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29888.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2419МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 156592.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2418МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45270.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Кресна

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 61228.00 Първа: 23.01.2024
Втора: 23.01.2024