Най-богатото биоразнообразие!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Кресна

Обект: 2401-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29119.41 Първа: 21.11.2023
Втора: 21.11.2023

ДГС Кресна

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64919.00 Първа: 12.09.2023
Втора: 12.09.2023